Privacy beleid

Groen Dak Compleet doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Dit privacy beleid vertelt u hoe Groen Dak Compleet persoonlijke informatie gebruikt en beschermt die u met Groen Dak Compleet deelt via mail en wanneer u de website van Groen Dak Compleet gebruikt. Wanneer wij u vragen om informatie te verstrekken waaraan u kunt worden geïdentificeerd, zal deze informatie alleen worden gebruikt in overeenstemming met dit privacy beleid.

 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018. U kunt de meest actuele versie van de privacyverklaring vinden onderaan de pagina’s van onze website.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Groen Dak Compleet doet geen poging om personen die de Groen Dak Compleet website bezoeken te identificeren en staat deze diensten van derden niet toe. Wanneer iemand www.groendakcompleet.nl bezoekt zullen wij geen persoonlijke informatie van u ontvangen, tenzij u deze zelf invult en verzend.

 

Op bepaalde pagina’s van deze website kunnen wij vragen om de volgende gegevens:

 

       Naam en bedrijfsnaam

 

       Contactgegevens, inclusief telefoonnummer en e-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

 

Groen Dak Compleet verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u heeft toestemming gegeven of voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit doen wij voor de volgende doeleinden:

 

       De levering van onze diensten

 

       Verzenden van offertes, orderbevestigingen, verkoopfacturen en andere commerciële documenten

 

       Verzenden van onze nieuwsbrief, indien u zich hiervoor heeft aangemeld

 

       Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Groen Dak Compleet neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Gegevens bewaren

 

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn er gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Groen Dak Compleet verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Groen Dak Compleet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@groendakcompleet.nl

 

Cookies

 

Groen Dak Compleet gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Cookies van derden

 

De Groen Dak Compleet website bevat ingebouwde ‘share’-knoppen waarmee gebruikers van de website gemakkelijk informatie kunnen delen via sociale netwerken. De website van Groen Dak Compleet bevat ook links naar andere websites die niet het eigendom zijn van of worden beheerd door Groen Dak Compleet. Houd er rekening mee dat wij, Groen Dak Compleet, niet verantwoordelijk zijn voor de privacy praktijken van andere websites. We raden u daarom aan om het daar geldende privacy beleid te lezen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Groen Dak Compleet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@groendakcompleet.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Groen Dak Compleet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 


 

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebt kunt deze per e-mail stellen via e-mailadres info@groendakcompleet.nl